miercuri, 25 februarie 2015

Ciclul vieţii     
     Ne naştem, trăim şi apoi murim. Facem parte dintr-un ciclu la ale cărui taine încă nu suntem capabili să răspundem integral, dar odată cu trecerea timpului, în mod cert vom descifra mecanismul care fundamentează această succesiune de evenimente pe care o numim viaţă.
     Înainte de toate va fi necesar să descoperim esenţa vieţii sau mai bine spus ceea ce stă la baza acestui principiu. Oare să se rezume totul la simpla stare materială a vieţuitoarelor, captive în evoluţia procesului repetabil naştere – moarte? Sau există ceva şi mai profund care depăşeşte graniţele finite ale trupurilor? Eu aş spune că dincolo de aceşti parametri fizici, se află o forţă interioară de o natură greu de înţeles, mai ales de cei prea angrenaţi în lumea palpabilă, în lumea concretului. Ca mai orice om, mă întreb ce stă ascuns în spatele proceselor biologice şi le animă? Sunt de părere că organizarea lor nu poate exista de la sine ci în mod clar există o intervenţie a unei inteligenţe nevăzute care şi-a pus amprenta şi a proiectat totul şi care cu siguranţă nu s-a mărginit doar la conceperea vieţii ci s-a extins la facerea totului de la micro la macro. De aici se naşte o altă dilemă. Există un mare arhitect care a înfăptuit tot ceea percepem noi astăzi şi tot ceea ne înconjoară? Eu cred că da, însă e doar o părere personală care nu ţine deloc de considerente religioase şi cred de asemenea că însăşi dovada acestei minţi nemărginite care a generat actul creaţiei stă tocmai în complexitatea întregului Univers şi mai ales în faptul că toate fiinţele sunt însufleţite de a aşa numita forţă vitală, viaţa. Pentru a înţelege mai bine acest fenomen ar trebui să ne integrăm cât mai bine în natură şi să-i înţelegem pe deplin procesele şi nu doar pe cele fizice. Schimbarea unghiului din care privim lumea este totalmente necesară în desluşirea misterului.
     Acestea fiind spuse, nu ţine decât de noi şi de voinţa noastă să mergem până la capătul acestei cercetări şi să o abordăm din toate privinţele. Sunt de părere că este singura modalitate de a pricepe complet acest ciclu şi legea de bază care întemeiază viaţa şi poate că odată cu asta ne vom descoperi şi pe noi înşine.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu